Mừng ngày khuyến học cùng học Viện Thẩm Mỹ Santosa

Ngày 2/10 là Ngày Khuyến học Việt Nam. Hiếu học là truyền thống lâu đời của người Việt. Những gia đình học tập, dòng họ học tập, thôn xóm học tập đã giúp phong trào học tập của địa phương phát triển mạnh mẽ, tạo nét đặc trưng của địa phương. Cùng với sự phát triển của đất nước, truyền thống hiếu học tiếp tục được phát huy với sự chung tay của cộng đồng, sự quan tâm chăm lo của địa phương và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

mừng ngày khuyến học 2-10

Sự chung sức, đồng lòng với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, các hoạt động khuyến học đã tạo động lực, truyền cảm ứng để người người học tập, nhà nhà học tập, cộng đồng học tập, xã hội học tập và cả nước cùng học tập. Học tập mọi lúc mọi nơi, trên mọi lĩnh vực để hoàn thiện về đức, trí, thể, mỹ. Học tập để góp phần xây dựng và phát triển đất nước, 15 năm qua, tinh thần khuyến học được cụ thể thành các phong trào thi đua xây dựng mô hình học tập, gia đình học tập, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập. Do vậy, nhiều điển hình và nhân tố mới, nhiều gia đình, dòng họ học tập tiêu biểu đã xuất hiện, phong trào học tập bám rễ và ăn sâu, lan tỏa đến cơ sở cộng đồng, ngay cả trong các dòng họ, gia đình.

Để cùng chung tay xây dựng xã hội, đất nước và đồng thời tạo điều kiện chi các bạn học sinh, sinh viên có cơ hội học tập và rèn luyện. Không chỉ tập trung cho việc học văn mà còn phát huy vào việc học nghề, tạo công ăn việc làm cho các bạn trẻ. Thẩm mỹ viện SANTOSA trao cơ hội học tập và rèn luyện tay nghề, nâng cai tay nghề trong nghành nghề hiện tại cho các bạn học viên, được ưu đãi mức học phí 40-50% trên khoá học. Và những trường hợp đặc biệt viện thẩm mỹ sẽ có những chính sách hỗ trợ miễn 100% học phí chi các bạn. Để tiếp tục củng cố và phát triển các tổ chức Hội Khuyến học ở các cộng đồng dân cư, trong các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, tạo nên phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời sôi nổi, rộng khắp trong cả nước.

Liên hệ hotline 0908.248.966 để được tư vấn và đặc lịch để nhận nhiều ưu đãi trong tháng nhé!!!

học viện thẩm mỹ santosa